Projekt "Keep aLIVE"

Projekt "keep aLIVE" czyli "utrzymać przy życiu" to nie tylko muzyka, ale także oddziaływanie na wszystkie możliwe zmysły uczestników koncertów. To przekaz płynący z tekstów, dawanie możliwości przeżywania całym sobą tych wyjątkowych spotkań.

"keep aLIVE" mówi o tym, że każdy z nas utrzymuje swoje życie w swoich rękach, że to do nas należy decydowanie o sobie, wyborze drogi, którą chcemy iść. O wyznaczaniu celów i dążeniu do nich.

W związku z tym, że dotykamy obszaru muzyki chrześcijańskiej bardzo ważnym elementem "keep aLIVE" jest duchowość i szacunek. Szacunek dla drugiej osoby i jej poglądów, szacunek do indywidualnego przeżywania swojej wiary oraz osobistego przeżywania muzyki.

Projekt "keep aLIVE" tworzą ludzie błądzący, ale poszukujący, dla których ważne jest by żyć.